Veel gestelde vragen

1.    Welke informatie hebben wij nodig om een offerte te kunnen maken?
2.    Hoe moeten gegevens aangeleverd worden?
3.    Wat is het verschil tussen een vector- en een bitmap- of pixelbestand?
4.    Hoe kunnen gegevens naar ons verzonden worden?
5.    Plaatst Polomnis ook borden?
6.    Wat betekent "Afcoaten in Ral…" op onze orderbevestigingen?
7.    Wat gebeurt er met kleuren? Hoe "echt" zijn die?
8.    Welke controle voert Polomnis uit op de aangeleverde bestanden?
9.    Hoe worden de zijkanten van de borden afgewerkt?
10.  Kan Polomnis grote series gelijke borden met wisselende teksten leveren?
11.  Borden voor anderen bestellen, hoe gaat dat?
12.  Welke garantie geeft Polomnis?

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op: Tel: 038-333 2000.

Veel gestelde vragen


1. Welke informatie hebben wij nodig om een offerte te kunnen maken?

 • Aantal te offreren borden
 • Afmetingen van de borden (over de dikte kunnen wij u eventueel adviseren)
 • Aard van de bedrukking: alle borden identiek, per bord wisselende full color bedrukking en/of per bord wisselende teksten of nummers.


2. Hoe moeten gegevens aangeleverd worden?

 • Indien het ontwerp door uzelf kant-en-klaar wordt aangeleverd, dan kunt u dat het beste doen in de vorm van een pdf-bestand op ware grootte (schaal 1:1) met en resolutie van 200 dpi. Indien u het pdf bestand op een andere schaal aanlevert dient de resolutie dienovereenkomstig aangepast te worden;
 • Indien wij nog bewerkingen moet uitvoeren op de door u aangeleverde gegevens zoals logo's e.d. dan dient u die aan te leveren als zgn. vectorbestanden. Het bestand dient dan daadwerkelijk als vectorbestand opgebouwd te zijn. Een bitmapbestand dat in eps-format is opgeslagen voldoet daar niet aan.
 • Bewerking van gegevens die aangeleverd zijn als zgn bitmap- of pixelbestanden is mogelijk, maar kan een aanzienlijk kwaliteitsverlies tot gevolg hebben. veranderingen van kleuren in deze bitmap- of pixelbestanden is evenwel niet mogelijk.
 • Indien een door u gemaakt ontwerp grote volvlakken bevat dan is het raadzaam om de door u gewenste PMS nummers van die kleurvlakken apart op te geven.

3. Wat is het verschil tussen een vector- en een bitmap- of pixelbestand?

Om u een duidelijk beeld te geven van het verschil tussen een vectorbestand en een bitmap- of pixelbestand kunt u via deze link een pdf-bestand downloaden waarin de verschillen tussen deze beide soorten bestanden door middel van een begrijpelijke tekst en duidelijke illustraties uit de doeken gedaan wordt.

Dit bestand stellen wij "as-is" beschikbaar. Voor eventuele fouten aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.


4. Hoe kunnen gegevens naar ons verzonden worden?

 • Kleine bestanden (tot ca 5 Mb, afhankelijk van de instellingen van uw systeem of uw provider) kunnen per e-mail worden verstuurd naar verkoop@polomnis.com .
 • Grote bestanden kunt u via speciale websites zoals www.yousendit.com  of www.wetransfer.com  verzenden. Daarbij kunt u verkoop@polomnis.nl vermelden als ontvanger van de bestanden.
 • Het is ook mogelijk om bestanden aan te leveren via onze FTP –server. Om daarvan gebruik te kunnen maken dient u – om toegang tot deze FTP server te verkrijgen - vooraf een gebruikersnaam en een wachtwoord aan te vragen.
 • Uiteraard is het ook altijd mogelijk om bestanden te verzenden middels een CD, DVD of USB-stick. Houdt u er wel rekening mee dat wij de ontvangen media niet retourneren!

Voor welke wijze van verzending u ook kiest: zorgt u er in alle gevallen voor dat de bestanden die u verzendt herkenbare namen hebben. Vermeld u bovendien a.u.b. steeds – indien bekend – duidelijk uw klantnummer en de offerte- of ordernummers waarvoor de bestanden bestemd zijn. 5. Plaatst Polomnis ook borden?

Wij hebben ons helemaal toegelegd op de fabricage van borden en hebben geen eigen personeel in dienst dat de plaatsing van borden kan verzorgen. 

Dit is een bewuste keuze geweest. Hierbij heeft het feit dat, voor de plaatsing van borden, de betreffende uitvoerders ter plaatse bekend moeten zijn, een rol gespeeld. Bovendien is in de loop der jaren gebleken dat de meeste klanten waaraan wij borden leveren, zelf over voldoende medewerkers beschikken.

Echter, wij kunnen het plaatsen uiteraard wel voor u regelen. Wij zoeken dan een lokale aannemer in de buurt (of wellicht kent u er zelf een) waar we de werkzaamheden aan uitbesteden De administratieve afhandeling geschiedt via ons.6. Wat betekent "Afcoaten in Ral…" op onze orderbevestigingen?

Hiermee wordt bedoeld dat de borden aan de achterzijde voorzien worden van een ingekleurde laag gelcoat. Standaard wordt hiervoor de kleur grijs RAL 7042 gebruikt, maar afwijkende kleuren zijn in overleg leverbaar.

7. Wat gebeurt er met kleuren? Hoe "echt" zijn die?

Over kleuren en kleurenmanagement kan heel veel gezegd en geschreven worden. Eén ding is duidelijk. Kleurafwijkingen zullen altijd optreden en deze afwijkingen worden veroorzaakt door instellingen van computerprogramma's, printers en de ondergrond waarop geprint wordt. Een paar voorbeelden waarbij kleurveranderingen onvermijdelijk zijn:

 1. Indien één en dezelfde digitale foto wordt afgedrukt op dezelfde computer en dezelfde printer, maar op verschillende soorten materiaal;
 2. Indien één en dezelfde digitale foto wordt afgedrukt op dezelfde computer en hetzelfde materiaal, maar op verschillende printers;
 3. Indien één en dezelfde digitale foto wordt afgedrukt op verschillende computers en/of vanuit verschillende software pakketten maar op dezelfde printer en op verschillende soorten papier.

Bovendien kan ook de opbouw van het digitale bestand dat afgedrukt moet worden, van invloed zijn.

Indien kleurafwijkingen optreden bij het afdrukken van foto's of illustraties, dan is tegen deze kleurafwijkingen weinig te doen en zullen deze gewoon geaccepteerd moeten worden. Wij kunnen daar heel weinig aan corrigeren.  Anders is het met volvlakken die gedrukt moeten worden. Deze kleuren kunnen benoemd worden met een PMS-nummer. Op basis van dat PMS-nummer is het voor ons dan mogelijk de kleur zodanig aan te passen, dat de invloeden van softwarepaketten of de gebruikte hardware geëlimineerd worden en dat de kleur van het eindproduct nagenoeg overeenkomt met het betreffende PMS-nummer. Met name wanneer sprake is van een huisstijl, waarbij kleuren van vlakken of logo's kritisch zijn, dan is het van groot belang, dat de betreffende PMS nummers aan ons kenbaar gemaakt worden.8. Welke controle voert Polomnis uit op de aangeleverde bestanden?

In principe voert Polomnis geen controle uit op de samenstelling en de opbouw van aangeleverde digitale bestanden en drukt zij de bestanden af zoals deze aangeleverd worden. Dat neemt niet weg dat zij – wanneer toch een fout geconstateerd wordt – u daarvan in kennis zal stellen, waarna de fout door u hersteld kan worden. 


9. Hoe worden de zijkanten van de borden afgewerkt?

Standaard worden de zijkanten van de borden, de zaagsneden, niet nabewerkt. Daardoor zijn op de zaagsneden de transparante toplaag, de ingekleurde fondlaag, het laminaat in naturel kleur en de topcoat op de achterzijde, standaard grijs, zichtbaar.


Tegen meerprijs is het mogelijk het gehele laminaat in te kleuren, maar dat biedt nog geen garantie dat de zijkant dezelfde kleur krijgt als de inkleuring van het laminaat. Het kleurverschil wordt veroorzaakt doordat de zaagsnede ruw wordt.

Indien u er grote waarde aan hecht dat ook de zijkant één egale kleur krijgt, dan dienen de zijkanten van de borden zelf ook in kleur afgewerkt worden. Dit is echter zeer arbeidsintensief en daardoor kostbaar.10. Kan Polomnis grote series gelijke borden met wisselende teksten leveren?

Het is mogelijk om grote series borden te leveren die alle een identieke indeling hebben, maar waarop één of meer delen van de teksten steeds per bord wisselen. U kunt dat vergelijken met het maken van een mailing: in een tekstverwerkingsprogramma wordt het hoofddocument opgemaakt en dat hoofddocument wordt daarna samengevoegd met een Excel- of Acces-bestand dat de wisselende gegevens bevat.

Om dit goed te laten functioneren is het noodzakelijk dat de gegevensbestanden op de juiste manier worden aangeleverd:

 • Voor elk te vervaardigen bord dient het gegevensbestand precies één regel te bevatten;
 • Het aantal velden met wisselende gegevens per bord dient exact overeen te komen met het aantal kolommen in het gegevensbestand;
 • Het is van het grootste belang dat de gegevens precies zo in het gegevensbestand worden vermeld zoals deze op de borden worden afgedrukt. De inhoud van het gegevensbestand wordt letterlijk overgenomen, dus inclusief hoofdletters, leestekens spaties e.d.

Eventueel hebben wij een voorbeeld van een hoofddocument en het bijbehorende gegevensbestand voor u beschikbaar. Deze bestanden zijn samengevoegd in een "ZIP" bestand dat u kunt downloaden via deze link.11. Borden voor anderen bestellen, hoe gaat dat?

In sommige gevallen komt het voor dat u offertes moet vragen of bestellingen moet plaatsen voor borden die voor anderen bestemd zijn.

De offerte-, order- en facturenadministratie is erop ingericht dat offertes, orders en facturen van Polomnis slechts aan één klantnummer( en dus aan één klant) gekoppeld kunnen zijn en dat wij per klant slechts één bezoek-, verzend- en factuuradres kunnen koppelen. Dat betekent dat een factuur dezelfde tenaamstelling krijgt als de bijbehorende order.

Het is dus van groot belang dat u – wanneer u een bestelling plaatst voor een ander – vooraf een goede afweging maakt of het gehele administratieve traject op uw eigen naam komt te staan of op naam van degene namens wie u de bestelling plaatst.

Uiteraard is het wel mogelijk om een factuur die opgemaakt is op naam van degene namens wie u de bestelling plaatste, ter controle naar u te zenden.


12. Welke garantie geeft Polomnis?

In het algemeen zijn bij "garantie" 2 vragen actueel:

 • Wat wordt gegarandeerd?
 • Hoe lang wordt dat gegarandeerd?

Meestal is de garantie welke gegeven wordt, verstopt in de "kleine lettertjes" en worden daaraan zulke voorwaarden gekoppeld dat de garantie feitelijk waardeloos is. Polomnis doet dat anders. Wij inventariseren graag in overleg met u of wat u gegarandeerd wilt hebben en de periode waarvoor u dat gegarandeerd wilt hebben, haalbaar is. is dat inderdaad het geval, dan leggen wij die afspraken vast in een voor u en voor ons helder document.

In het algemeen kan gezegd worden dat de garanties welke Polomnis biedt, zeer ruim zijn. Van een kwalitatief hoogwaardig product mag u dat ook verwachten.